Overzicht van de reeksen

 1. Public Law Collection

  Public Law Collection


  Deze reeks komt tot stand in samenwerking met het Centre for Public Law aan de KU Leuven en bundelt in de eerste plaats de resultaten van het onderzoek aan het Centrum.

  U ontvangt bij intekening op een abonnement op de reeks 15% korting.

  Meer info
 2. Fiscale Rechtspraakoverzichten

  Fiscale Rechtspraakoverzichten  De Fiscale Rechtspraakoverzichten vormen een leidraad in de doolhof van her en der gepubliceerde rechterlijke uitspraken. De registers zorgen voor een vlotte toegankelijkheid.
  Wie met een fiscaal-juridisch probleem wordt geconfronteerd, vindt naast de verwijzingen naar die rechterlijke uitspraken alvast een eerste aanwijzing over de relevantie voor het op te lossen rechtsprobleem.
  De Fiscale Rechtspraakoverzichten beogen op die manier op een beknopte en contextgebonden wijze de fiscalist op weg te helpen in de richting van een oplossing van concrete fiscaal-juridische problemen.
  Met een abonnement op de reeks betaalt u permanent 15% minder en is uw informatie steeds up-to-date! De nieuwe editie wordt u immers, bij verschijnen, automatisch toegestuurd. Voor meer informatie, contacteer de besteldienst.

  Meer info
 3. Het Misdrijf &

  Het Misdrijf &


  Bij intekening op de reeks Het Misdrijf & geniet u een korting van 15% op alle reeds verschenen en nog te verschijnen werken (1 à 2 per jaar) in deze reeks. Elke nieuwe titel uit de reeks wordt u bij verschijnen automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee opeenvolgende uitgaven.

  Eerder verschenen in deze reeks:
  - Het Misdrijf & Forensisch bewijs (Steven Van Overbeke)
  - Het Misdrijf & Fiscale fraude (Francis Desterbeck)

  Deze werken vindt u nog terug op de website van Larcier.

  Meer info
 4. Werk &

  Werk &


  De reeks Werk & bevat praktijkgericht uitgaven inzake arbeidsrecht. Bij intekening op de reeks geniet u een korting van 15% op alle nog te verschijnen werken in deze reeks. Voor meer informatie, contacteer de besteldienst.

  Meer info
 5. THEMIS

  THEMIS


  De Themis-cahiers bundelen ten behoeve van de juridische professional de diverse bijdragen aan de vormingsonderdelen van de Themis – School voor postacademische juridische vorming.

  De Themis – School voor postacademische juridische vorming is een interuniversitair samenwerkingsverband tussen de rechtsfaculteiten KU Leuven – KULAK – KU Leuven Campus Brussel en UHasselt. Op deze vier campussen biedt Themis een overzicht aan van de actuele tendensen in wetgeving, rechtspraak en rechtsleer met betrekking tot een specifiek deeldomein van het recht.

  In het academiejaar 2021-2022 komen Personen- en Familierecht, Vastgoedrecht, IP- en ICT-recht en Gerechtelijk recht aan bod.

  Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel wordt u immers, bij verschijnen, automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee volgende uitgaven.


  Meer info
 6. European Yearbook on Human Rights

  European Yearbook on Human Rights


  The European Yearbook on Human Rights Series brings together renowned scholars, emerging voices and practitioners, comprising contributions which engage with some of the most important human rights issues and developments in Europe. The Yearbook helps to better understand the rich landscape of the European regional human rights system and is intended to stimulate discussions, critical thinking and further research in this field.

  Meer info
 7. European Contract Law and Theory

  European Contract Law and Theory


  The Society of European Contract Law (SECOLA) promotes the development and understanding of European contract law including its economic, sociological and intellectual historic relation in theory and in practice. Further, SECOLA provides an international platform for the discussion of developing and proposed contract law in Europe.

  In this spirit, the book series European Contract Law and Theory (EUCOLATH) combines dogmatic thinking in comparative and EU law with strong social theory considerations and makes the results of the discussions of leading scholars and practitioners publicly available.


  Editorial Board

  Prof. Dr iur. Dr phil. Stefan Grundmann, LLM (Berkeley)
  Professor of Private, Commercial and International Law at Humboldt-University, Berlin, and Professor of Transnational Law and Theory at the European University Institute, Florence (part-time)

  Prof. Hugh Collins
  Cassel Professor of Commercial Law at the London School of Economics, London, and Fellow of the British Academy

  Prof. Dr Fernando Gómez Pomar
  Professor of Civil Law and Law and Economics at Universitat Pompeu Fabra, Barcelona

  Prof. Jacobien Rutgers
  Professor in Private Law and Private International Law at the Free University (VU) Amsterdam

  Prof. Dr Pietro Sirena
  Professor of Private Law at Bocconi University, Milan

  Meer info
 8. Tendensen Vermogensrecht

  Tendensen Vermogensrecht


  Tendensen Vermogensrecht is een project vanuit de Onderzoeksgroep Persoon & Vermogen aan de Universiteit Antwerpen, op initiatief van de professoren Nicolas Carette en Renate Barbaix.

  Op een jaarlijkse studienamiddag krijgt u een overzicht van de recente ontwikkelingen in het familiaal vermogensrecht en zakenrecht door Prof. Renate Barbaix resp. Prof. Nicolas Carette, aan de hand van een rechtspraakoverzicht en een bespreking van belangwekkende nieuwe wetgeving van beide rechtstakken van het afgelopen jaar. Daarnaast komen ook een aantal actuele topics aan bod die zich op het snijpunt van beide disciplines bevinden.
  De aandacht voor de praktijk vindt u ook terug in het verslagboek. Dit bevat naast de bijdragen van de studiedag een extra luik ‘Recht-uit de praktijk’, waarin een aantal knelpunten, clausules en procedure-aspecten worden besproken

  Abonnees op de reeks Tendensen Vermogensrecht hebben, jaarlijks, de keuze om ofwel een vermindering te krijgen op het inschrijvingsgeld van de studiedag (waarbij u het jaarboek als verslagboek ontvangt), ofwel om enkel het boek aan voordeeltarief te ontvangen.
  U mag uw intekening schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee titels uit de reeks.

  Meer info
 9. Bibliotheek Vennootschaps- en Financieel Recht

  Bibliotheek Vennootschaps- en Financieel Recht


  De Bibliotheek Vennootschaps- en Financieel recht biedt de praktijkjurist een thematisch opgebouwde verzameling werken over alle deelaspecten van het vennootschaps- en financieel recht
  Het zijn beknopte en vlot hanteerbare, maar niettemin diepgaande en kwalitatief hoogstaande juridische monografieën rond welomlijnde topics die nauw aansluiten bij de rechtspraktijk.
  Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel wordt u bij verschijnen automatisch toegestuurd met 15% korting. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee volgende uitgaven.
  Bovendien heeft u de mogelijkheid om de reeds verschenen werken in de reeks (gepubliceerd bij Larcier), ook te bestellen met 15% korting.
  Contacteer mail@intersentia.be

  Meer info
 10. TEP Thema Books

  TEP Thema Books


  De reeks TEP Thema Books bundelt bijdragen rond een bepaald thema die in verspreide slagorde verschenen zijn in het Tijdschrift Estate Planning (TEP), in één boek zodat de lezer een consistent verhaal vindt op één plaats. Deze bijdragen verschenen in TEP kunnen ook worden gecombineerd met elders verschenen artikelen die het thema op die manier mooi aanvullen en compleet maken. Ook kunnen bepaalde bijdragen worden geactualiseerd.

  Het finale doel is toegevoegde waarde creëren door originele en actuele inzichten en ontwikkelingen toegankelijker te maken voor de praktijkjurist, maar ook voor de student en de onderzoeker.

  In deze reeks:
  1. Huwelijksvoordelen bij scheiding van goederen
  2. Wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik (in voorbereiding)  .
  Intersentia
  Intersentia

  Meer info
 11. Ius Comparatum

  Ius Comparatum


  The Ius Comparatum series covers all areas of law. It contains the general reports as well as the special reports (national and non-national) of the General Congresses and Thematic Congresses of the International Academy of Comparative Law as well as publications related to the Academy’s activities. The books are published in English and French.

  Founding Editors
  Jürgen Basedow, Max Planck Institute for Comparative and International Private Law, Hamburg, Germany
  George A. Bermann, Columbia University, New York, USA

  Series Editors
  Katharina Boele-Woelki, Bucerius Law School, Hamburg, Hamburg, Germany
  Diego P. Fernández Arroyo, Institut d’Études Politiques de Paris (Sciences Po), Paris, France

  Editorial Board Members
  Joost Blom, University of British Columbia, Vancouver, Canada
  Vivian Curran, University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA, USA
  Giuseppe Franco Ferrari, Università Bocconi, Milan, Italy
  Makane Moïse Mbengue, Université de Genève, Geneva, Switzerland
  Marilda Rosado de Sá Ribeiro, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil
  Ulrich Sieber, Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law, Freiburg, Germany
  Dan Wei, University of Macau, Macau, China

  With a subscription to the series you enjoy a 15% discount on each volume!

  Meer info
 12. Duiding

  Duiding


  Elk wetboek in de reeks Duiding biedt u een actuele selectie van wetgevende akten aan, die toegelicht worden door artikelsgewijze commentaren van specialisten, op basis van rechtspraak en rechtsleer en die u zo de nodige context bieden om de draagwijdte van de artikelen te begrijpen.
  Voor de eerder verschenen werken in de reeks Duiding bij Larcier, klik hier

  Meer info
 13. Essentiële wetboeken

  Essentiële wetboeken


  Ontdek voor uw rechtsdomein de essentie van de wetgeving in uw blauwe Wetboeken.
  De ‘Essentiële Wetboeken’ bevatten enkel de wettekst, eventueel voorzien van wetshistorieken, en zijn hierdoor handige en vlot consulteerbare werkinstrumenten.
  Bij aankoop van een ‘Essentieel Wetboek’ ontvangt u ook voor één jaar toegang tot onze app ‘Larcier Code*’ die u de mogelijkheid biedt steeds de meest actuele versie van de wetgeving te consulteren via uw smartphone of tablet. Zo kunt u ook de wetswijzigingen opvolgen die verschijnen na de bijwerkingsdatum van dit wetboek.

  Nieuw en gratis!
  Met de app LARCIER CODE heeft u altijd en overal kosteloos toegang tot de volledige rijkdom van uw Wetboeken via uw smartphone of tablet.
  Voordelen:
  • Wekelijkse bijwerking van alle teksten uit uw Wetboek
  • Toegankelijk via uw smartphone en tablet (versies voor iOS en Android beschikbaar)
  • Uw wet- en regelgeving online en offline beschikbaar
  • Eenvoudige en praktische toegang tot de artikels dankzij de zoekmotor
  Voor meer informatie, klik hier

  Meer info
 14. Private Law Around the World

  Private Law Around the World


  Books in the Private Law Around the World series provide concise and straightforward accounts of a particular area or aspect of private law in a single jurisdiction, ‘legal tradition’, or group of related legal systems. They are particularly intended for readers from other jurisdictions or traditions, including those who are interested in understanding the various ways in which different jurisdictions and traditions approach similar issues in private law.

  Series Editor

  Professor Peter Cane – University of Cambridge


  Meer info
 15. Instituut Financieel Recht

  Instituut Financieel Recht


  Het Instituut Financieel Recht - Financial Law Institute werd in 1990 als onderzoekscentrum binnen de Faculteit Rechten van de UGent opgericht. Het Instituut streeft ernaar om vooraanstaand wetenschappelijk onderzoek en expertise te ontwikkelen en uit te dragen in het financieel recht in de ruime zin, onder meer door de organisatie van colloquia, het stimuleren van doctoraatsonderzoek en de medewerking aan onderzoeksprojecten.

  Het Instituut poogt hierdoor de ontwikkelingen die het financieel bestel voortdurend ondergaan vanuit wetenschappelijke invalshoek te bestuderen en te duiden. Het Instituut wenst hierbij niet enkel de evoluties in eigen land te volgen, maar kijkt tevens over de grenzen naar de ruimere Europese en internationale context. Naast deze publicatiereeks, lanceerde het Instituut eveneens in 1999 een Working Paper Series, dat een deel van de onderzoeksoutput via Internet beschikbaar stelt.

  Meer informatie is terug te vinden via www.fli.ugent.be.

  Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel wordt u immers, bij verschijnen, automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee volgende uitgaven.
  +++

  The Financial Law Institute (FLI) is a research and teaching unit within the Faculty of Law and Criminology of Ghent University.
  In addition to this book series, the FLI has a Working Paper Series, which was launched in 1999 and seeks to promote the dissemination of the research output that is generated by researchers affiliated with the FLI.


  Meer info
 16. Geannoteerde wetboeken

  Geannoteerde wetboeken


  De ‘Geannoteerde Wetboeken’ bieden u een relevante selectie van teksten in de gegeven sector. De teksten zijn verrijkt met wetshistorieken, kruisverwijzingen en verwijzingen naar rechtspraak. Hierdoor zijn deze wetboeken onmisbaar voor een diepere benadering van de materie.
  Momenteel beschikbaar in de reeks ‘Geannoteerde Wetboeken’:
  • Wetboek overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten 2022
  • Wetboek politierechtbank – Wetgeving en documentatie 2022
  • Wetboek gerechtsdeurwaarders 2022
  • Wetboek insolventierecht 2021
  Meer informatie over elk van deze vier vindt u hieronder.

  Daarnaast is er ook nog het Wetboek Omgevingsvergunning. Dit Wetboek Omgevingsvergunning verschijnt regelmatig in een nieuwe editie. Wie intekent op een abonnement, ontvangt de nieuwe editie bij verschijnen, met 15% korting.

  +++

  Bij aankoop van een ‘Geannoteerd Wetboek’ ontvangt u ook voor één jaar toegang tot onze app ‘Larcier Code’ die u de mogelijkheid biedt steeds de meest actuele versie van de wetgeving te consulteren via uw smartphone of tablet. Zo kunt u ook de wetswijzigingen opvolgen die verschijnen na de bijwerkingsdatum van dit wetboek.

  Nieuw en gratis!
  Met de app LARCIER CODE heeft u altijd en overal kosteloos toegang tot de volledige rijkdom van uw Wetboeken via uw smartphone of tablet.
  Voordelen:
  • Wekelijkse bijwerking van alle teksten uit uw Wetboek
  • Toegankelijk via uw smartphone en tablet (versies voor iOS en Android beschikbaar)
  • Uw wet- en regelgeving online en offline beschikbaar
  • Eenvoudige en praktische toegang tot de artikels dankzij de zoekmotor
  Voor meer informatie, klik hier

  Meer info
 17. Reeks Gezondheidsrecht

  Reeks Gezondheidsrecht


  In de Reeks Gezondheidsrecht – onder redactie van T. Balthazar, F. Dewallens en Th. Vansweevelt – verschijnen grondige monografieën, vooraanstaande proefschriften, actuele congresboeken en toonaangevende handboeken. Elk werk bevat een analyse van belangwekkende evoluties of acute problemen en geeft een grondige beschrijving van de actuele stand van wetgeving, rechtspraak en rechtsleer. De interdisciplinaire benadering van de door de editors vastgelegde onderwerpen wordt hierbij steeds aangemoedigd.
  Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel uit de reeks wordt u bij verschijnen automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee opeenvolgende uitgaven.

  Meer info
 18. Logistieke handboeken

  Logistieke handboeken


  Deze reeks bevat uitgaven in het logistiek management.

  Praktijkgerichte handboeken
  Onderbouwd met cases en oefenmateriaal
  Foto’s en beeldmateriaal in full colour


  Meer info
 19. European Family Law

  European Family Law


  ... the European Family Law Series [plays] an important role in informing lawyers across Europe and beyond about developments in other jurisdictions, and in continually assessing the potential for hamonisation in the field.
  Brian Sloan in Rabels Zeitschrift 74 (2010)

  The European Family Law series is dedicated to the harmonisation and unification of family and succession law in Europe. The series includes comparative legal studies and materials as well as studies on the effects of international and European law making within the national legal systems in Europe.

  The series is published under the auspices of the Organising Committee of the Commission on European Family Law:
  - Professor Katharina Boele-Woelki (The Netherlands),
  - Professor Frédérique Ferrand (France),
  - Professor Cristina González Beilfuss (Spain),
  - Professor Maarit Jänterä-Jareborg (Sweden),
  - Professor Nigel Lowe (United Kingdom),
  - Professor Dieter Martiny (Germany) and
  - Professor Velina Todorova (Bulgaria).

  With a subscription to the series you enjoy a 15% discount on each volume!

  Meer info
 20. European Integration and Democracy Series

  European Integration and Democracy Series


  European Integration and Democracy is a double peer-reviewed book series dedicated to the analysis of the challenges to democracy posed by the process of European integration, using interdisciplinary (law, history, political science, etc.) and comparative perspectives. Each volume in the series is usually devoted to a single aspect of these challenges. The intended readership includes policy makers, legal practitioners, academics and advanced students interested in a critical analysis of the interaction between the European integration and the concept of democracy.

  The series was launched in 2012 and is managed by the Centre for Direct Democracy Studies (CDDS) at the Faculty of Law, University of Białystok, Poland. The Centre is devoted to analytical, theoretical, prospective and comparative research on direct democracy, democratic deficit and the role of direct democracy in regional integration. Intersentia became the series’ publisher in 2014.


  Editors-in-Chief: Elżbieta Kużelewska (University of Białystok, Poland) and Dariusz Kloza (University of Ghent, Belgium).

  Editorial board: Daniel Barnhizer (Michigan State University, United States of America), Tomas Berkmanas (Vytautas Magnus University, Kaunas, Lithuania), Filip Křepelka (Masaryk University, Brno, Czech Republic), Erich Schweighofer (University of Vienna, Austria), Ryszard Skarzyński (University of Białystok, Poland) and Konstanty A. Wojtaszczyk (University of Warsaw, Poland).


  The first two volumes in the series were published by Aspra-JR and can be downloaded in open access (click on the title):
  - Kużelewska Elżbieta and Kloza Dariusz (eds.) (2012) The Challenges of Modern Democracy and European Integration. European Integration and Democracy Series, Vol. 1, Aspra, Warszawa, 249 pp.

  - Kużelewska Elżbieta and Kloza Dariusz (eds.) (2013) Elections to the European Parliament as a Challenge for Democracy. European Integration and Democracy Series, Vol. 2, Aspra, Warszawa, 372 pp.

  Meer info
 21. Wetboek Notariaat

  Wetboek Notariaat  Jaarlijks verschijnt een nieuwe editie van ‘Wetboek Notariaat’ Bij intekening op deze jaarlijkse edities, geniet u een blijvende korting van 15%.

  Meer info
 22. Omgevingsvergunning (OMGEV)

  Omgevingsvergunning (OMGEV)  Het ‘Wetboek Omgevingsvergunning’ verschijnt regelmatig in een nieuwe editie. Wie intekent op een abonnement, ontvangt de nieuwe editie bij verschijnen, met een blijvende korting van 15%.

  Meer info
 23. Vermogensplanning &

  Vermogensplanning &


  Bij intekening op de reeks ‘Vermogensplanning &’ geniet u een korting van 15% op alle reeds verschenen en nog te verschijnen werken (1 à 2 per jaar) in deze reeks. Elke nieuwe titel uit de reeks wordt u bij verschijnen automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee opeenvolgende uitgaven. Contacteer mail@intersentia.be

  Eerder verschenen in deze reeks:
  De impact van samenlevingsvormen
  Verwerven van vastgoed via de vennootschap

  Deze eerder verschenen werken vindt u nog terug op de website van Larcier.


  Meer info
 24. Lichamelijke schade

  Lichamelijke schade
  ‘Lichamelijke schade – repertorium rechtspraak’ verschijnt jaarlijks of tweejaarlijks. Wie intekent op een abonnement op deze (twee)jaarlijkse edities, geniet een blijvende korting van 15%.

  Meer info
 25. Bibliotheek Burgerlijk Recht en Procesrecht

  Bibliotheek Burgerlijk Recht en Procesrecht


  De Bibliotheek Burgerlijk recht en Procesrecht biedt de praktijkjurist een thematisch opgebouwde verzameling werken over alle deelaspecten van het civiel recht en het procesrecht. Het zijn beknopte en vlot hanteerbare, maar niettemin diepgaande en kwalitatief hoogstaande juridische monografieën rond welomlijnde topics die nauw aansluiten bij de rechtspraktijk.

  Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel wordt u bij verschijnen automatisch toegestuurd met 15% korting. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee volgende uitgaven.

  Bovendien heeft u de mogelijkheid om de reeds verschenen werken in de reeks (gepubliceerd bij Larcier) ook te bestellen met 15% korting.

  Meer info
 26. The Common Core of European Private Law

  The Common Core of European Private Law


  Launched in 1993, The Common Core of European Private Law is the oldest ongoing collective comparative law effort in Europe. Putting cases at their heart, each book in this series analyses a selected legal topic on the basis of real and fictional facts across different European jurisdictions. The likely outcome of the decision and its underlying legal rules are clearly set out case by case and jurisdiction by jurisdiction. In addition, the national reporters put the respective legal rules into the relevant cultural context. In this way, the collaborative effort brings not only the inner structures of national laws in Europe to the fore, but also the different cultural sensitivities forging their development in the first place. It allows a reliable map of what is different and what is common in the various private laws across Europe to be drawn, without any specific agenda for or against the further harmonisation of private law in Europe. The series comprises more than 20 volumes of work of more than 300 academics and is an invaluable tool to understand private law across Europe.

  General Editors
  Mauro Bussani, University of Trieste (Italy) – University of Macao (People’s Republic of China)
  Ugo Mattei, University of Turin (Italy) – University of California, Hastings College of Law (USA)

  Scientific Board
  Aurelia L.B. Colombi Ciacchi, University of Groningen (the Netherlands)
  Anna di Robilant, Boston University (USA)
  Francesca Fiorentini, University of Trieste (Italy)
  Antonio Gambaro (Emeritus), State University of Milan (Italy)
  James Russell Gordley, Tulane University (USA)
  Marta Infantino, University of Trieste (Italy)
  Alessandra Quarta, University of Turin (Italy)
  Mathias Reimann, University of Michigan (USA)
  María Elena Sánchez Jordán, University of La Laguna (Tenerife, Spain)
  Filippo Valguarnera, Stockholm University (Sweden)
  Franz Werro, University of Fribourg (Switzerland) – Georgetown University Law Center (USA)

  Meer info
 27. Centrum voor Verbintenissen- en Goederenrecht

  Centrum voor Verbintenissen- en Goederenrecht


  Het Centrum voor Verbintenissen- en Goederenrecht (CVGR) is een samenwerkingsverband binnen de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Gent. Het CVR beoogt toonaangevend en hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek te verrichten op het gebied van het verbintenissenrecht, het contractenrecht, het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht en het goederenrecht, zowel vanuit nationaal als vanuit Europees perspectief.
  Het resultaat van dit onderzoek wordt gepubliceerd in deze CVGR-reeks. Deze reeks wordt aangestuurd door een redactie die instaat voor de samenstelling en de kwaliteitsbewaking van de boeken die in de CVR-reeks verschijnen.
  De leden van deze redactie zijn I. Claeys (UGent), M. Kruithof (UGent), A. Wylleman (UGent), I. Boone (KU Leuven), H.J. Snijders (Universiteit Leiden) en P. Wautelet (Université de Liège).
  Daarnaast wordt elk boek uit de CVGR-reeks aan een blind peer review onderworpen.

  Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel uit de reeks wordt u bij verschijnen automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee opeenvolgende uitgaven.

  Meer info
 28. Series on Transitional Justice

  Series on Transitional Justice


  Countries emerging from long periods of authoritarian rule must often confront a legacy of gross human rights abuses perpetrated over many years. During the past two decades, these age-old issues have been termed “problems of transitional justice”, both by academics and policy makers around the world. Given the frequency with which these problems arise, as well as the complexity of the issues involved, it is striking that no book series has taken the issue of transitional justice as its point of focus.

  The Series on Transitional Justice offers a platform for high-quality research within the rapidly growing field of transitional justice. This research is, of necessity, inter-disciplinary in nature, drawing from disciplines such as law, political science, history, sociology, criminology, anthropology and psychology, as well as from various specialised fields of study such as human rights, victimology and peace studies. It is furthermore international in outlook, drawing on the knowledge and experience of academics and other specialists in many different regions of the world.

  The series is aimed at a variety of audiences who are either working or interested in fields such as crime and justice; human rights; humanitarian law and human security; conflict resolution and peace building. These audiences may include academics, researchers, students, policy makers, practitioners, non-governmental organisations and the media.

  Editorial board:
  - Prof. Stephan Parmentier (University of Leuven, Belgium)
  - Prof. Jeremy Sarkin (NOVA University of Lisbon School of Law, Portugal) and
  - Dr. Mina Rauschenbach (Université de Lausanne, Switzerland and University of Leuven, Belgium)

  With a subscription to the series you enjoy a 15% discount on each volume.

  Meer info
 29. Grondslagen van het fiscaal recht

  Grondslagen van het fiscaal recht


  De reeks Grondslagen van het Fiscaal Recht biedt de fiscaal-jurist een verzameling monografieën in het Nederlands (en occasioneel in het Frans) over algemene rechtsbegrippen en -beginselen die ten grondslag liggen aan het hedendaagse belastingrecht, zowel op Belgisch als op Europees en internationaal vlak.
  De reeks Grondslagen van het Fiscaal Recht staat onder hoofdredactie van prof. dr. Bruno Peeters, gewoon hoogleraar Universiteit Antwerpen.

  Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel wordt u bij verschijnen automatisch toegestuurd met 15% korting. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee volgende uitgaven.
  Bovendien heeft u de mogelijkheid om de reeds verschenen werken in de reeks (gepubliceerd bij Larcier), ook te bestellen met 15% korting.

  Meer info
 30. Bibliotheek Sociaal Recht

  Bibliotheek Sociaal Recht


  De Bibliotheek Sociaal Recht biedt de praktijkjurist een thematisch opgebouwde verzameling werken over alle deelaspecten van het sociaal recht. Het zijn beknopte en vlot hanteerbare, maar niettemin diepgaande en kwalitatief hoogstaande sociaal-juridische monografieën rond welomlijnde topics die nauw aansluiten bij de rechtspraktijk.

  De Bibliotheek Sociaal Recht staat onder de deskundige leiding van:
  Inger De Wilde, postdoctoraal onderzoeker Universiteit Antwerpen en gastprofessor Universiteit Gent
  Johan Peeters, professor Universiteit Hasselt, rechter Arbeidsrechtbank Antwerpen
  Willy van Eeckhoutte, professor emeritus Universiteit Gent, advocaat Hof van Cassatie
  Othmar Vanachter, professor emeritus Katholieke Universiteit Leuven
  Ludo Vermeulen, advocaat

  Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel wordt u bij verschijnen automatisch toegestuurd met 15% korting. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee volgende uitgaven.
  Bovendien heeft u de mogelijkheid om de reeds verschenen werken in de reeks (gepubliceerd bij Larcier), ook te bestellen met 15% korting.

  Meer info
 31. Cahiers Antwerpen Brussel Gent

  Cahiers Antwerpen Brussel Gent


  De reeks Cahiers Antwerpen Brussel Gent (CABG) behandelt knelpunten uit de dagelijkse juridische praktijk in beknopte en vlot hanteerbare monografieën van 50 à 100 bladzijden.

  Op basis van wettekst, rechtsleer en rechtspraak analyseren de auteurs (allen ervaren praktijkjuristen) nauwkeurig afgelijnde praktijkproblemen, maken ze een betrouwbare synthese en reiken ze werkbare oplossingen aan.
  Met deze Cahiers beschikt u op elk moment over diepgaande en actuele informatie over nagenoeg alle rechtstakken.
  De Cahiers Antwerpen Brussel Gent vormen de ideale doctrineaanvulling op een RABG-abonnement

  Indien u intekent op deze reeks CABG, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel wordt u bij verschijnen automatisch toegestuurd met 15% korting. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee volgende uitgaven.
  Bovendien heeft u de mogelijkheid om de werken uit de reeks CABG die vóór 2020 verschenen zijn onder het merk Larcier, (zie de site van Larcier: een dertigtal Cahiers ), ook bestellen met 15% korting.

  Meer info
 32. Bibliotheek Fiscaal Recht

  Bibliotheek Fiscaal Recht


  De Bibliotheek Fiscaal Recht biedt de praktijkjurist een thematisch opgebouwde verzameling werken over alle deelaspecten van het fiscaal recht. Het zijn beknopte en vlot hanteerbare, maar niettemin diepgaande en kwalitatief hoogstaande fiscaal-juridische monografieën rond welomlijnde topics die nauw aansluiten bij de rechtspraktijk.
  Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel wordt u bij verschijnen automatisch toegestuurd met 15% korting. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee volgende uitgaven.
  Bovendien heeft u de mogelijkheid om de reeds verschenen werken in de reeks (gepubliceerd bij Larcier), ook te bestellen met 15% korting.

  Meer info
 33. Consumer Competition Market (CCM)

  Consumer Competition Market (CCM)
  Boeken in de CONSUMER COMPETITION MARKET SERIES bundelen de resultaten van onderzoeksactiviteiten van het instituut CONSUMER COMPETITION MARKET (CCM) van de KU Leuven, onder leiding van Wouter Devroe, Bert Keirsbilck en Evelyne Terryn. De reeks richt zich op de juridische infrastructuur van de interne markt van de Europese Unie in ruime zin. Zoals CCM zelf, behandelt de reeks op een geïntegreerde wijze het consumentenrecht, b2b en b2c handelspraktijkenrecht, sectorale marktregulering, de vier vrijheden (vrij verkeer van personen, goederen, personen, diensten en kapitaal) en mededinging (met inbegrip van EU- en nationale antitrustwetgeving, EU-concentratiecontrole en EU-staatssteunwetgeving).


  The books in the CONSUMER COMPETITION MARKET SERIES bundle the results of research activities of the CONSUMER COMPETITION MARKET (CCM) institute of the KU Leuven, co-directed by Wouter Devroe, Bert Keirsbilck and Evelyne Terryn. The series focuses on the legal infrastructure of the internal market of the European Union in the broadest sense. Like CCM itself, the series deals in an integrated way with consumer law, B2B and B2C commercial practices law, sectoral market regulation, the four freedoms (free movement of persons, goods, services and capital) and competition (including EU and national antitrust law, EU merger control and EU state aid law)  Meer info
 34. Echtelijke moeilijkheden &

  Echtelijke moeilijkheden &


  Bij intekening op de reeks ‘Echtelijke moeilijkheden &’ geniet u een korting van 15% op alle reeds verschenen en nog te verschijnen werken (1 à 2 per jaar) in deze reeks. Elke nieuwe titel uit de reeks wordt u bij verschijnen automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee opeenvolgende uitgaven. Contacteer mail@intersentia.be

  Eerder verschenen in deze reeks:
  Verzekeringen
  Topics vereffening-verdeling na echtscheiding
  Fiscale aspecten van de verblijfsregeling voor kinderen

  Deze eerder verschenen werken vindt u nog terug op de website van Larcier.


  Meer info
 35. Vastgoed &

  Vastgoed &


  De reeks Vastgoed & bevat toegankelijke en praktijkgerichte publicaties over actuele (fiscaal-) juridische aspecten van vastgoedgerelateerde thema’s. Doelgerichte informatie voor de professional (ontwikkelaars, investeerders, aannemers, banken, verzekeraars ...) maar ook voor advocaten, notarissen … vanuit de verschillende relevante invalshoeken.
  Bij intekening op de reeks Vastgoed & geniet u een korting van 15% op alle reeds verschenen en nog te verschijnen werken (1 à 2 per jaar) in deze reeks. Elke nieuwe titel uit de reeks wordt u bij verschijnen automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee opeenvolgende uitgaven. Contacteer mail@intersentia.be

  Meer info
 36. De VZW &

  De VZW &


  Bij intekening op de reeks De VZW & geniet u een korting van 15% op alle reeds verschenen en nog te verschijnen werken (1 à 2 per jaar) in deze reeks. Elke nieuwe titel uit de reeks wordt u bij verschijnen automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee opeenvolgende uitgaven.

  Meer info
 37. Jura Falconis

  Jura Falconis


  Jura Falconis is het juridisch wetenschappelijk studententijdschrift van de rechtsfaculteit van de KU Leuven. In 1964 hebben enkele rechtsstudenten het lumineuze en ambitieuze plan opgevat aan de Leuvense rechtsfaculteit een eigen juridisch tijdschrift, geënt op de beroemde Amerikaanse law reviews, op te starten. Ondertussen is Jura Falconis uitgegroeid tot een vaste en unieke waarde in de Belgische rechtsliteratuur (www.jurafalconis.be).

  Meer info
 38. Publicaties in het Economisch recht VUB

  Publicaties in het Economisch recht VUB


  Deze reeks bevat de publicaties van de Vakgroep Economisch Recht, een onderzoeksinstituut van de Vrije Universiteit Brussel.
  De Vakgroep Economisch Recht stelt zich ten doel om hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek en onderwijs te verzorgen op het gebied van het Economisch recht, zowel vanuit nationaal als vanuit Europees perspectief.
  De Vakgroep stimuleert en organiseert multidisciplinair onderzoek op het gebied van fundamentele vragen die o.m. het vennootschapsrecht, het financieel recht, het insolventierecht, het marktrecht en het verzekeringsrecht tot voorwerp hebben.
  De resultaten van deze onderzoeken worden gepubliceerd in de publicatiereeks van de Vakgroep.
  De publicaties van de Vakgroep die in deze reeks worden opgenomen, zijn onderworpen aan een double-blind peer review en beantwoorden aan de hoogste academische normen. Meer info over de Vakgroep op http://www.vub.ac.be/ECOR/
  Editorial Board
  Met ingang van najaar 2011 is voor de Reeks publicaties van de Vakgroep Economisch Recht een Editorial Board samengesteld.
  De Editorial Board bewaakt de kwaliteit van de in de boekenreeks gepubliceerde werken en is samengesteld uit zowel academische leden, als uit praktijkdeskundigen met een grote specialisatie in het vakgebied, en dit om het evenwicht tussen wetenschappelijke en praktijkrelevantie te bewaken.
  Voorzitter: Prof. Koen Byttebier
  Verdere leden: Prof. Michel Flaméé, Prof. Jean-Marie Nelissen-Grade, Mr. Jan Peeters, Dhr. Koen Troch.
  Redactiesecretariaat: Dhr. Tom Wera

  Meer info
 39. Forum Federalisme

  Forum Federalisme


  In de reeks Forum Federalisme (B. Cantillon, P. Popelier en J. Velaers, eds.) verschijnen studies over Multi-level governance in het federale België en in Europa, waarbij telkens de volgende vraag centraal staat: hoe worden in een gelaagde context, beleid en bevoegdheden het best georganiseerd om te voldoen aan eisen van doelmatigheid en democratische legitimiteit?

  Meer info
 40. Vlaams Pleitgenootschap

  Vlaams Pleitgenootschap


  Reeds meer dan 15 jaar organiseert het Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel toonaangevende en alom gewaardeerde studiedagen. De referaten van deze studiedagen worden uitgegeven in een reeks van praktijkgerichte boeken die wetenschappelijk onderbouwd zijn.
  Meer informatie vindt u op: www.vpgbrussel.be

  Meer info
 41. Privaat en Publiek Financieel Recht - PPFR

  Privaat en Publiek Financieel Recht - PPFR


  De reeks Privaat en Publiek Financieel Recht is de vrucht van een samenwerking tussen de onderzoeksgroepen Onderneming en Recht en Overheid en Recht verbonden aan de Faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen. Doelstelling is dat in deze reeks zowel onderwerpen van privaat financieel recht als onderwerpen van publiek financieel recht aan bod komen. De synergie tussen deze twee onderzoeksdomeinen draagt bij tot een geïntegreerd begrip van de relevante evoluties op het terrein en laat toe om het breder kader waarin het financiële recht speelt te illustreren.

  De financiële crisis en de daaruit volgende beleidsopvattingen gaven reeds aanleiding tot verregaande veranderingen in het brede domein van het financieel recht. Tal van veranderingen staan nog op stapel. Deze reeks strekt ertoe een eerste houvast te bieden aan ieder die met deze veranderingen wordt geconfronteerd vanuit de dubbele invalshoek van het privaat- en het publiekrecht.

  Meer info
 42. Vlaamse Conferentie Balie Antwerpen

  Vlaamse Conferentie Balie Antwerpen


  Jaarlijks organiseert de Vlaamse Conferentie van de Balie van Antwerpen een voordrachtenreeks over actuele juridische thema’s. De referaten van deze lezingen worden uitgegeven in handige boekjes (Permanente vorming 2012-2013) of in een verslagboek.

  Meer info
 43. Studies Europees Recht UA

  Studies Europees Recht UA


  Deze reeks bundelt de referaten van de studieavond die jaarlijks door de onderzoeksgroep Recht van de Europese Unie van de Universiteit Antwerpen, georganiseerd wordt op of rond 9 mei, de “Dag van Europa”.

  Meer info
 44. Ius Commune Europaeum

  Ius Commune Europaeum


  Subscribe to the series and receive a 15% discount on each volume.

  The ‘Ius Commune Europaeum’ series focuses on the common foundations of the legal systems of the Member States of the European Union. It includes horizontal comparative legal studies as well as studies on the effect of EU law, treaties and international regulation within the national legal systems. All substantive fields of law are covered.

  The series is published under the auspices of METRO, the Institute for Transnational Legal Research at the Maastricht University.

  Guidelines for the submission of a manuscript or proposal can be found here.

  Editorial Board
  Prof. Dr. J. Smits (chair - Tilburg University, the Netherlands)
  Prof. Dr. M. Faure (Maastricht University and Erasmus University Rotterdam, the Netherlands)
  Prof. Dr. E. Vos (Maastricht University, the Netherlands).


  Meer info
 45. Cahiers Gevormd Welzijn

  Cahiers Gevormd Welzijn


  De reeks ‘Gevormd welzijn’ is opgestart naar aanleiding van de 30-jarige viering (1979- 2009) van de opleiding Veiligheidskunde niveau 1 aan de Universiteit Antwerpen. Ze biedt een forum aan waardevolle eind- en projectwerken die in het raam van deze opleiding werden verdedigd. In elk Cahier worden tevens flankerende bijdragen opgenomen waarbij experten inzoomen op een belangrijk, al dan niet actualiteitsgebonden, thema. De Cahiers bieden alzo op een vlot toegankelijke wijze zowel praktijkgerichte als theoretisch goed onderbouwde informatie aan elkeen die beroepsmatig actief is in het domein van het welzijn op het werk. Een multidisciplinair redactiecomité – bestaande uit Peggy De Prins , Sara Hermans, Paul Olivier , Marc Van Sprundel en Anne Van Regenmortel – zorgt voor een goede selectie en staat garant voor de kwaliteit van deze reeks.

  Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel wordt u immers, bij verschijnen, automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee volgende uitgaven.

  Meer info
 46. Opstellen Arbeidsrecht

  Opstellen Arbeidsrecht


  Met de reeks Opstellen arbeidsrecht streeft de onderzoeksgroep Sociale Concurrentie en Recht van de Universiteit Antwerpen een drievoudig doel na: kwalitatief rechtswetenschappelijk onderzoek de nodige bekendheid verlenen; het studiewerk van de onderzoeksgroep (nog) beter profileren en een (bescheiden) bijdrage leveren tot het behoud van een consistent arbeidsrecht.
  Al geruime tijd participeren de leden van deze Antwerpse onderzoekseenheid prominent aan de wetenschappelijke studie van het arbeidsrecht door artikelen in wetenschappelijke tijdschriften, door monografieën, door onderzoeksrapporten en uiteraard ook door referatenbundels. Met de opstart van een publicatiereeks onder eigen naam wil de onderzoeksgroep de traditie van eigentijds kwalitatief onderzoekswerk continueren en bevestigen.
  De reeks moet ook bijdragen tot een sterkere profilering van de onderzoekseenheid, van haar onderzoeksmethodiek en van de fundamentele waarden die de eenheid aankleeft in haar rechtsbeoefening. De arbeidsmarktcorrigerende functie van het arbeidsrecht, de grondrechtelijke emancipatorische dimensie en de rechtshomogene analyse van de rechtsfenomenen betreffen evenveel elementen die de wetenschappelijke demarche van de onderzoeksgroep tekenen. Door arbeidsrechtelijk onderzoek gegroepeerd te publiceren, streeft de onderzoeksgroep ernaar op zijn niveau bij te dragen tot het behoud van een consistente arbeidsrechtelijke bescherming. Het aantrekken van nieuwe onderzoekers met nieuwe inzichten vormt hierbij een sleutelelement, net zoals het bevorderen van transnationale studieprojecten.
  Door te informeren en te verklaren wil de publicatiereeks het rechtswetenschappelijk argument helpen inbrengen in het wetgevend, jurisprudentieel en doctrinaal debat. De publicaties die in deze reeks worden opgenomen, werden aan een peer review onderworpen.
  Redactie: Jan Buelens, Daniël Cuypers, Johan Peeters, Kelly Reyniers, Marc Rigaux, Kim Van Den Langenbergh en Anne Van Regenmortel.

  Meer info
 47. Toegepast

  Toegepast


  Praktijkgerichte studieboeken
  Uiteenlopende vakgebieden
  Met oefeningen en praktijkvoorbeelden

  Meer info
 48. In essentie

  In essentie


  De reeks In essentie omvat inleidende studieboeken over uiteenlopende vakgebieden.
  Deze boeken worden gekenmerkt door hun beknopte en duidelijke structuur. Het zijn uitgaven die op een didactische manier de student de basiskennis van een bepaald vakgebied bijbrengen.

  Meer info
 49. Property Law Series

  Property Law Series


  Het goederenrecht heeft de voorbije jaren een ‘revival’ gekend. Van een oud, star rechtsdomein dat terugging op een agrarische traditie, is het goederenrecht uitgebouwd tot een moderne component van het vermogensrecht. Op die manier komt het goederenrecht uit zijn isolement, en komen de raakvlakken met het fiscaal recht, constitutioneel en administratief recht, huwelijksvermogensrecht, verbintenissenrecht, rechten van de mens, enz. centraal te staan. Ook de rechtsvergelijking vormt bij een diepgaande analyse een hoeksteen.

  In dit perspectief wil de reeks “Property Law Series” diepgaande werken over het goederenrecht bundelen. Die diepgang vergt een gedegen analyse die zowel voor de begripsvorming als voor de juridische praktijk een grote bijdrage levert. Zowel Nederlandstalige als Engelstalige werken kunnen erin toegang krijgen.

  De reeks staat onder redactie van Prof. Dr. V. Sagaert, Prof. Dr. A. Wylleman, Prof. Dr. N. Carette, Prof. Dr. S. Van Erp en Prof. Dr. A. Van der Walt.

  Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel wordt u immers, bij verschijnen, automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee volgende uitgaven.

  Meer info
 50. Supranational Criminal Law: Capita Selecta

  Supranational Criminal Law: Capita Selecta


  The time that criminal law was pre-eminently a national matter is gone. Criminal law and criminal procedure is no longer solely a product of decisions made by national legislative bodies, applied by national police, prosecutors and judges. A new criminal law is developing which goes beyond separate nations: supranational criminal law.

  One example of this development is the relatively young body of law concerning war crimes, crimes against humanity and genocide. Particularly essential to this development has been the establishment of the ICTY, the ICTR and the ICC, and of many internationalised tribunals all over the world. A second example of the development towards the supranationalisation of criminal law can be seen on a more regional level. In Europe for instance, the area of criminal law has become a prioritised field of co-operation in the third pillar of the European Union. These supranational criminal systems are criminal systems sui generis.

  That at least is the presupposition of this series on supranational criminal law. The Supranational Criminal Law: Capita Selecta series contributes to this discussion from a theoretical, dogmatic point of view, working towards new, consistent and fair penal systems, crossing the borders of the old law families and traditions.

  The series is edited by Dr. Roelof H. Haveman (editor-in-chief - Rule of Law Advisor, embassy of the Netherlands in Mali), Dr. Paul J.A. De Hert (Free University of Brussels, Belgium and University of Tilburg, the Netherlands) and Dr. Alette Smeulers (University of Groningen, the Netherlands).

  With a subscription to the series you enjoy a 15% discount on each volume!

  Meer info
 51. Human Rights Research Series

  Human Rights Research Series


  The Human Rights Research Series’ central research theme is the nature and meaning of international standards in the field of human rights, their application and promotion in the national legal order, their interplay with national standards, and the international supervision of such application. Anyone directly involved in the definition, study, implementation, monitoring, or enforcement of human rights will find this series an indispensable reference tool.

  The Series is published together with the world famous Netherlands Network for Human Rights Research (formerly School of Human Rights Research), a joint effort by human rights researchers in the Netherlands.

  Editorial Board: Prof. dr. Antoine Buyse (Utrecht University), Prof. dr. Fons Coomans (Maastricht University), Prof. dr. Yvonne Donders (Chair - University of Amsterdam), Dr. Antenor Hallo de Wolf (University of Groningen), Prof. dr. Kristin Henrard (Erasmus University Rotterdam), Prof. dr. Nicola Jägers (Tilburg University), Prof. Titia Loenen (Leiden University) Prof. dr. Janne Nijman (T.M.C. Asser Instituut) and Prof. dr. Brigit Toebes (University of Groningen).

  With a subscription to the series you enjoy a 15% discount on each volume!

  Meer info
 52. Law and Cosmopolitan Values

  Law and Cosmopolitan Values


  The Law & Cosmopolitan Values series contains monographs and collections of essays that address fundamental topics in law and globalisation, which range over doctrinal as well as normative questions of International and European law, human rights, justice and democracy. A main purpose of the series is to encourage scholarship that explores and transcends the categories and assumptions on which contemporary debates on globalization are conducted, and to stimulate reflection upon questions concerning the interplay between law, policy and principle.

  Recognizing that there is non sharp distinction between theoretical and systematic work in the field from an analysis of law in context, the editors welcome studies from a wide variety of methodological traditions.
  The contributions to the series which inevitably cross disciplinary lines appeal to students, researchers and professionals in public law, international law, human rights law, political science, legal, and political philosophy.

  Editorial Board: Koen De Feyter, Patricia Popelier and Wouter Vandenhole.

  With a subscription to the series you enjoy a 15% discount on each volume!

  Meer info
 53. KU Leuven Centre for IT & IP Law Series

  KU Leuven Centre for IT & IP Law Series


  The KU Leuven Centre for IT & IP Law Series brings together the results of research activities of the Centre for IT & IP Law.

  The central research themes of the series concern the legal and ethical aspects of information technology, innovation and intellectual property.

  Each book in the series focuses on the essential developments in the current legal framework, necessitated by the rapid evolution of technology in various fields, such as government, media, health care, informatics, digital economy, banking, transport and culture. The research is characterised by an interdisciplinary approach, constantly cross-fertilising legal, technical, economic, ethical and socio-cultural perspectives.

  Books are published in English, Dutch and/or French.
  Subscribe now to the series and enjoy a 15% discount on each volume!

  **************

  De KU Leuven Center for IT & IP Law Series verzamelt de resultaten van de onderzoeksactiviteiten van het Centrum voor IT & IP-recht.

  In de reeks komen de juridische en ethische aspecten van informatietechnologie, innovatie en intellectuele eigendom aan bod.

  Elk boek in de reeks belicht de belangrijke ontwikkelingen in het bestaande juridische kader die noodzakelijk zijn omwille van de snelle technologische evolutie in verschillende sectoren zoals de overheid, de media, de gezondheidszorg, informatica, de digitale economie, banken, transport en cultuur.

  Elk onderwerp wordt interdisciplinair benaderd met een voortdurende kruisbestuiving tussen de juridische, technische, economische, ethische en sociaal-culturele domeinen.

  De volumes in de reeks verschijnen in het Engels, Nederlands en / of Frans.
  Als u intekent op de reeks, betaalt u permanent 15% minder. U krijgt alle komende edities uit deze reeks automatisch toegestuurd, zodra ze beschikbaar zijn. U mag uw intekening schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee titels uit de reeks.

  Meer info
 54. Vastgoedpraktijkstudies

  Vastgoedpraktijkstudies


  Het opzet van de reeks Vastgoedpraktijkstudies bestaat erin dat actuele en belangrijke onderwerpen in het vastgoedrecht op een praktijkgerichte maar wetenschappelijk verantwoorde wijze worden toegelicht en verduidelijkt. Hierbij wordt in de mate van het mogelijke interdisciplinair gewerkt: niet alleen de klassiekjuridische benadering komt aan bod, maar ook de fiscale en economische aspecten evenals de implicaties inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw. Keer op keer worden, rekening houdende met de actualiteit, de concrete informatienoden van het lezerspubliek voor ogen gehouden.

  De boeken in de reeks Vastgoedpraktijkstudies richten zich zowel tot de juristen actief in het vastgoedrecht als tot niet-juridische actoren die nood hebben aan juridische informatie die op een correcte, toegankelijke en betaalbare wijze wordt weergegeven.

  Redactieraad: Dhr. William Timmermans (Altius – Brussel), Mevr. Claudine Bodeux (Tiberghien – Brussel), Dhr. Frank Burssens (Everest Advocaten – Gent), Dhr. Jan Ghysels (Janson Baugniet – Brussel), Dhr. John Toury (John Toury Advocaten – Brussel) en Dhr. Jo Rams (Janson Baugniet – Brussel).

  Meer info
 55. Ius Mercatorum

  Ius Mercatorum


  De reeks Ius Mercatorum behandelt het marktrecht en zijn actoren vanuit voor de praktijk relevante uitgangspunten. Het ‘economisch recht’ mag hier niet eng worden opgevat en omvat in beginsel alle deeldomeinen van publiek- en privaatrecht die een rechtstreekse impact op het handelsleven hebben.

  De redactie bestaat uit een wetenschappelijke adviesraad met als leden: prof. dr. Sophie Stijns en prof. dr. em. mr. Jules Stuyck en een redactieraad met als leden: dr. Michiel De Muynck, mr. Jelle Derammelaere, prof. dr. Pieter Van Cleynenbreugel, drs. Sander Van Loock en dr. mr. Johan Vannerom.

  Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel uit de reeks wordt u bij verschijnen automatisch toegestuurd. U kan uw abonnement vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee opeenvolgende delen.

  Meer info
 56. Energy Law Research Forum

  Energy Law Research Forum


  The Energy Law Research Forum (ELRF) offers an overview of some of the most recent developments taking place in the EU energy law and policy sector.

  Meer info
 57. Handboek Boekhouden

  Handboek Boekhouden


  De reeks Handboek Boekhouden o.l.v Em. Prof. dr. Erik De Lembre is het meest volledige standaardwerk over de Belgische en internationale boekhoudpraktijk.
  De reeks is geschreven door een breed team van docenten met elk een ruime praktijkervaring. Dit maakt dat de boeken niet alleen geschikt zijn voor het onderwijs, maar ook onmisbare standaardwerken zijn voor iedereen die beroepsmatig in contact komt met de boekhoudpraktijk.
  Bij aankoop van de volledige reeks Handboek Boekhouden, bieden wij u 10% korting aan op de totaalprijs.

  Meer info
 58. European Environmental Law Forum

  European Environmental Law Forum


  The European Environmental Law Forum is a non-profit initiative of environmental law scholars and practitioners from across Europe aiming to support intellectual exchange on the development and implementation of international, European and national environmental law in Europe.

  Meer info
 59. Fiscale Handboeken

  Fiscale Handboeken


  De reeks Fiscale Handboeken is in de eerste plaats praktisch opgevat. De handboeken zijn geen complete naslagwerken over diverse onderwerpen. Het zijn, door de overzichtelijke structuur en de talrijke voorbeelden, uiterst praktische werkinstrumenten die diverse onderwerpen, indien nodig, ook op juridisch vlak ontsluiten.

  Voor de deelgebieden btw, vennootschapsbelasting en personenbelasting, verschijnt nu al elk jaar een geactualiseerde editie. De reeks wordt voortdurend aangevuld met nieuwe onderwerpen.

  De Fiscale Handboeken zijn hét ideale werkinstrument voor elke praktijkfiscalist: praktisch, beknopt, overzichtelijk, actueel én budgetvriendelijk.

  Met een abonnement op een titel uit de reeks betaalt u permanent 30% minder en is uw informatie steeds up-to-date! De nieuwe editie wordt u immers, bij verschijnen, automatisch toegestuurd. U mag een abonnement vrijblijvend opzeggen na ontvangst van minimaal twee opeenvolgende edities.

  Meer info
 60. Knelpunten Contractenrecht

  Knelpunten Contractenrecht


  Uitgangspunt voor deze reeks vormt een knelpunt op het terrein van het contractenrecht. Dit is een praktische vraag of probleem waarmee men tijdens de dagelijkse actie van de rechtsbeoefening wordt geconfronteerd. De uitdaging is te proberen voor dit knelpunt een oplossing te formuleren die wetenschappelijk is onderbouwd maar ook praktisch hanteerbaar. Zo min mogelijk uitvoerige theoretische beschouwingen, en zo veel mogelijk een poging om op een juridisch correcte maar ook pragmatische wijze tot een oplossing te komen.

  De reeks Knelpunten Contractenrecht staat onder leiding van Alain Laurent Verbeke, Gewoon Hoogleraar aan de Universiteiten van Leuven en Tilburg. Aan de KU Leuven is hij Directeur van het Instituut voor Contractenrecht en Codirecteur van het Centrum voor Bouwrecht.

  Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel wordt u immers, bij verschijnen, automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee volgende uitgaven.

  Meer info
 61. Bibliotheek estate planning

  Bibliotheek estate planning


  De Bibliotheek Estate Planning biedt een ruime waaier aan perspectieven over estate planning. De ene keer zal een boek dieper ingaan op een specifiek onderwerp van vermogensplanning, terwijl een volgende keer een variatie van actuele topics wordt aangeboden in één boek. Ook rechtsvergelijkende studies horen in de BEP thuis, evenals nieuwe concepten zoals de rechtspraakfiches familiaal vermogensrecht. De Bibliotheek biedt ook een uitgelezen forum om teksten die wat te lang uitvallen voor het TEP, nog grondiger uit te werken en als boek ter beschikking te stellen voor de EP-familie.
  Hoofdredacteur: Alain Laurent Verbeke.
  Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel uit de reeks wordt u bij verschijnen automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee opeenvolgende uitgaven.

  Meer info
 62. Recht in kort bestek

  Recht in kort bestek


  De essentie van de reeks Recht in kort bestek bestaat erin dat een analyse wordt geboden van een bepaald vakgebied, ruim of eng gedefinieerd, op een beknopte maar toch inzichtelijke en ook praktijkrelevante wijze. De doelgroep is de niet-gespecialiseerde professional die wil kennismaken met de belangrijke krachtlijnen en principes in de materie. Voetnoten en bibliografie blijven daarom zeer beperkt. Daarom is dit concept “In kort bestek” ook uitermate geschikt als cursusmateriaal voor studenten.
  Elk deel in deze reeks geeft een praktisch en eenvoudig overzicht van een bepaald rechtsgebied. De reeks In Kort Bestek staat onder leiding van Alain Laurent Verbeke, Gewoon Hoogleraar aan de Universiteiten van Leuven en Tilburg. Aan de KU Leuven is hij Directeur van het Instituut voor Contractenrecht en Codirecteur van het Centrum voor Bouwrecht.
  Als u intekent voor de reeks, betaalt u 15% minder en krijgt u alle komende edities uit deze reeks toegestuurd zodra ze beschikbaar zijn. U mag uw intekening vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee titels uit de reeks.

  Meer info
 63. Leuvense Notariële Geschriften

  Leuvense Notariële Geschriften


  Het notariaat is volop in beweging. De aandacht van notarissen moet op tal van onderwerpen en materies toegespitst zijn. En dit is niet altijd een sinecure. Gelukkig bieden de Leuvense Notariële Geschriften hierbij soelaas. Het zijn dan ook stuk voor stuk belangrijke referentiewerken voor het notariaat.

  Meer info
 64. Contractuele clausules

  Contractuele clausules


  De reeks Contractuele clausules bundelt talrijke contractuele bedingen en reikt zo de nodige bouwstenen aan om een contract op adequate en correcte wijze op te stellen, te redigeren en te interpreteren. Elke clausule die aan bod komt, wordt op heldere en overzichtelijke wijze toegelicht volgens een vast stramien. De bespreking van de clausule wordt voorafgegaan door referenties naar de belangrijkste wetgeving, jurisprudentie en rechtsleer. De vele modelclausules die doorheen de reeks aan bod komen, staan garant voor de praktische bruikbaarheid van de reeks. Bovendien vormt een handige checklist op het einde van elke bespreking een onmisbare hulp bij de redactie en de verwerking van de clausule in het contract.

  Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 10% minder! Elke nieuwe titel uit de reeks wordt u bij verschijnen automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee opeenvolgende uitgaven.

  Meer info
 65. Annotated Leading Cases

  Annotated Leading Cases


  ‘Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals is a particularly useful reference and research tool for anyone interested in specific legal aspects of the law of the tribunals.'
  Frederik Naert in 49 Military Law and the Law of War Review (2010) 243.

  The establishment of the International Criminal Tribunals for the Former Yugoslavia and Rwanda raised many new legal issues, such as the competence of the Security Council of the United Nations to establish a criminal tribunal, the relationship between the Tribunal and national authorities and the protection of vulnerable witnesses without violating the rights of the defence at the same time.

  In dealing with these and other issues, one has to bear in mind that there was no useful precedent to guide the International Tribunals in their work. The Intergovernmental Conference for the creation of the statute of the International Criminal Court met with these very same challenges. Therefore, it was and is a major challenge for the Tribunals and the International Criminal Court to come up with creative solutions to legal problems in a manner that enables them to function effectively and fully respects the rights of the accused. The Tribunal’s and Court’s case law provides some of these solutions.

  Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals provides you with the full text of the most important decisions, including concurring, separate and dissenting opinions. Distinguished experts in the field of international criminal law have commented the most important decisions of the ICTY, ICTR, The Special Court for Sierra Leone, The Special Panels for Serious Crimes in Timor-Leste and the ICC.

  The series is useful for students, scholars, legal practitioners, judges, prosecutors and defence counsel who are interested in the various legal aspects of the law of the ICTY, ICTR and other forms of international criminal adjudication.

  The series is accompanied by a website: www.annotatedleadingcases.com. For subscription details please refer to the website.

  Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals is published under the editorial supervision of Prof. André Klip (Maastricht University, the Netherlands) and Prof. Steven Freeland (University of Western Sydney, Australia).

  Subscribe now to the series and enjoy a 20% discount on each volume!

  Meer info
 66. European Yearbook of Disability Law

  European Yearbook of Disability Law


  [T]he European Yearbook of Disability Law is a significant undertaking by its editors and contributors. Its continuation in future years offers a very fertile ground for the exploration and development of both principles and legal practice in the European context. […] It is certainly vital as a reference work for those wishing to distill and update their knowledge of the complexity of the European institutional context (particularly for students and teachers of international disability law or of European law).’
  Mark Priestley in (2011) Disability & Society, 245.

  The European Yearbook of Disability Law is part of the ongoing research programme of the Maastricht Centre for Human Rights of Maastricht University and the Centre for Disability Law and Policy of the National University of Ireland Galway. It reviews the significant developments at European level regarding disability law and policy.

  Each Yearbook contains a series of articles on current challenges and developments from senior analysts and academics working in the field. It aims to provide critical insight in the evolution of European disability law and policy and offers analysis of pressing challenges in a broad range of fields. The core consists of a review of the preceding year’s significant events, as well as policy and legal developments within the institutions of the European Union. It reviews major EU policy developments, studies and other publications, legislative proposals, and case law from the European Court of Justice and the European Court of Human Rights.

  Editors:
  - Prof. Gerard Quinn (National University of Ireland, Galway, Ireland);
  - Prof. Lisa Waddington (Maastricht University, the Netherlands) and
  - Dr. Eilionóir Flynn (National University of Ireland, Galway, Ireland).

  Editorial Board:
  Prof. Theresia Degener (Evangelischen Fachhochschule Rheinland-Westfalen-Lippe, Germany), Prof. Aart Hendriks (Vice President Dutch Equal Treatment Commission and Chair in Health Law, niversity of Leiden, the Netherlands), Prof. Bjørn Hvinden (Head of Research & Deputy Director NOVA, Norway), Dovile Juodkaite (Director, Global Initiative on Psychiatry, Vilnius, Lithuania), Anna Lawson ( Senior Lecturer in Law and Member of the Centre for Disability Studies, Leeds University, United Kingdom), Oliver Lewis (Executive Director, Mental Disability Advocacy Center, Budapest, Hungary), John Parry (Director, Commission on Mental & Physical Disability Law, American Bar Association, USA) and Shivaun Quinlivan (Law Lecturer, National University of Ireland, Galway, Ireland).

  Advisory Board:
  Prof. Peter Blanck (Chairman, The Burton Blatt Institute, Syracuse University, USA), Prof. Christopher McCrudden (Lincoln College, Oxford University, United Kingdom), Prof. Michael Stein (William & Mary School of Law and Executive Director, Harvard Project on Disability Harvard Law School, USA) and Yannis Vardakastanis (President of the European Disability Forum, EU).

  With a subscription, you enjoy a 15% discount on each volume!

  Meer info
 67. Principles of European Tort Law

  Principles of European Tort Law


  The series Principles of European Tort Law of the European Group on Tort Law contributes to the advancement and harmonisation of tort law in Europe.

  The Group’s members are leading academics from civil law, common law and mixed legal systems who believe that the advancement of European tort law is of major relevance to European citizens and the European economy. Publications in this series, edited by different members of the Group, illuminate and analyse the existing legal position on fundamental and topical issues of tort law on a national and European level, taking into account relevant theoretical and inter-disciplinary perspectives. A key feature of each publication will be the analysis of hypothetical cases, showing clearly in practical terms where jurisdictions diverge or converge.

  It is envisaged that the series will culminate in the publication of an updated, revised and expanded version of the Principles of European Tort Law, building on the research and analysis contained in the earlier volumes of the series.

  With a subscription to the series you enjoy a 15% discount on each volume!

  Meer info
 68. International Law

  International Law


  The series International Law contains high-quality monographs and edited volumes dedicated to current issues of public international law and the law of international organisations. It aims at a broader dissemination of doctoral research and collective research efforts.

  General Editor of the series is Professor Jan Wouters, Jean Monnet Chair and Professor of International Law and International Organisations, and Director of the Institute for International Law and Leuven Centre for Global Governance Studies at the University of Leuven.

  Meer info
 69. Acta Falconis

  Acta Falconis


  The series Acta Falconis contains the most important inaugural lectures of the Law Faculty of Leuven University. The volumes reflect on diverse issues in law and society.

  Meer info
 70. Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht

  Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht


  Met de reeks Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht heeft het Interuniversitair Centrum voor Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht de ambitie om grondige monografieën, innoverende proefschriften, degelijke congresboeken en toonaangevende handboeken over het aansprakelijkheidsrecht en het verzekeringsrecht bijeen te brengen. Elk werk in deze reeks bevat een analyse van belangwekkende evoluties of acute problemen en geeft een grondige beschrijving van de actuele stand van wetgeving, rechtspraak en rechtsleer. De editors bepleiten een fundamentele benadering van de behandelde onderwerpen. Het doelpubliek bestaat uit advocaten, magistraten, verzekeringsjuristen en alle juristen die met aspecten van deze belangrijke rechtstakken in contact komen. Alle boeken die in deze reeks verschijnen, werden vooraf aan een peer review onderworpen.
  De leden van het Interuniversitair Centrum voor Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht of ICAV zijn: Ludo Cornelis(Vrije Universiteit Brussel), Geert Jocqué (Hof van Cassatie, Universiteit Gent), Marc Kruithof (Universiteit Gent), Ilse Samoy (KU Leuven), Caroline Van Schoubroeck (KU Leuven), Thierry Vansweevelt (voorzitter) (Universiteit Antwerpen) en Britt Weyts (Universiteit Antwerpen).

  Meer info
 71. Energy & Law

  Energy & Law


  Energy & Law is a series which closely monitors the developments in energy law. Since the liberalisation of the gas and electricity markets and the development of sustainable energy sources, the European energy markets have been in constant development.

  Market players have adapted themselves to these new market circumstances and the market structure of the energy sector has change thoroughly under the influence of free competition. The implementation of the EU liberalisation directives will change the organisation and working methods of the energy markets.

  Energy & Law is published in parallel with the Dutch series Energie & Recht.
  Editorial Committee:
  - Prof. Martha M. Roggenkamp (University of Groningen, the Netherlands) - editor in chief
  - Prof K. Deketelaere (University of Leuven, Belgium and University of Dundee, Scotland)

  With a subscription to the series you enjoy a 15% discount on each volume!

  Meer info
 72. Social Europe Series

  Social Europe Series


  The Social Europe Series gives the reader more than an introduction to the social systems of the member states of the European Union. It offers the social security expert with comparative experience the opportunity to place his or her knowledge of (aspects of) foreign social security systems in a broader national context. The series facilitates the broad comparison of the national systems, by describing them according to a uniform structure.

  Editorial board: Michael Adler (University of Edinburgh), Anne Davies (University of Oxford), Guus Heerma van Voss (University of Leiden), Frank Hendrickx (University of Leuven & Tilburg University), Frans Pennings (Utrecht University), Sophie Robin-Olivier (University of Paris X Nanterre), Achim Seifert (University of Luxembourg ), Sara Stendahl (Göteborg University) and Bernd Waas (Johann Wolfgang Goethe-University Frankfurt).

  With a subscription to the series you enjoy a 15% discount on each volume!

  Meer info
 73. Jaarboek Energierecht

  Jaarboek Energierecht


  Als u intekent voor de reeks, betaalt u permanent 20% minder. U krijgt alle komende edities uit deze reeks automatisch toegestuurd, van zodra ze beschikbaar zijn. U mag uw intekening vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee titels uit de reeks.

  Meer info
 74. Ius Communitatis

  Ius Communitatis


  The series Ius Communitatis – Textbooks on European Union Law de lege lata focuses on various aspects of European Union Law.

  The volumes cover the most important topics in the ‘Europeanisation’ of law. For practitioners – solicitors and barristers, corporate lawyers, judges or lawyers in state authorities or ministries – who do not wish to turn a blind eye to European law, the series provides a reliable treatment with sufficiently detailed references to the important problems. The volumes provide practitioners with all they need on the EC level, and moreover give comparative law and legal policy insight. As a series, they give an overview of those areas most affected by European law. Likewise, they provide advanced students with material for excellent examination results. Each volume is written by an authoritative expert in the field. The remaining volumes will follow in 2008 and 2009. All the books in the Ius Communitatis-Series focus on Community regulations as experienced in daily practice. Each volume covers the entire field of law in a distinctive and comprehensive way.

  The series is published under the editorial supervision of Prof. Dr. Dr. Stefan Grundmann LL.M. (Humboldt-Universität zu Berlin, Germany), the co-founder of the Society of European Contract Law (SECOLA).

  With a subscription to the series you enjoy a 15% discount on each volume!

  Meer info
 75. Maastricht Series in Human Rights

  Maastricht Series in Human Rights


  The Maastricht Series in Human Rights facilitates and supports research in the field of human rights at the Maastricht Centre for Human Rights of Maastricht University’s Faculty of Law. The research is interdisciplinary, with a focus on public international law, criminal law and social sciences.

  Volume in the series have been peer reviewed under the responsibility of the Board of the Centre. The Series is published under the editorial supervision of Professor Menno Kamminga and Professor Fons Coomans.

  With a subscription to the series you enjoy a 15% discount on each volume!

  Meer info
 76. International Penal and Penitentiary Foundation

  International Penal and Penitentiary Foundation


  The International Penal and Penitentiary Foundation (IPPF) has a long history and can trace its roots back to 1872. It aims to promote studies in the field of the prevention of crime and the treatment of offenders, especially by scientific research, publications, teaching and international colloquiums. The IPPF’s members are from around the world, are recognized experts in penal and penitentiary matters, and are either high judges, high officials of the prison system, or university professors. Recent publications of the IPPF regard, e.g., Prison policy and prisoners’ rights, Minorities and cultural diversity in prison, and the Implementation of prison sentences and aspects of security.

  Les activités de la FIPP La Fondation internationale pénale et pénitentiaire (FIPP) est une institution vénérable dont les origines remontent à 1872. Elle vise à promouvoir les études dans le domaine de la prévention de la criminalité et le traitement des délinquants, plus particulièrement en menant des recherches scientifiques, en éditant des publications, des cours et par l’organisation de colloques internationaux. La FIPP compte des membres dans le monde entier, tous experts reconnus dans les matières pénale et pénitentiaire : hauts magistrats, hauts fonctionnaires du système pénitentiaire ou professeurs d’université. La FIPP a entre autres récemment publié Politiques pénitentiaires et droits des détenus, Minorités et diversité culturelle en prison, et L’exécution des sanctions privatives de liberté et les impératifs de la sécurité.

  With a subscription, you enjoy a 15% discount on each volume!

  Meer info
 77. VZW-reeks

  VZW-reeks


  De jongste jaren beweegt er heel wat in de wereld van de vzw’s. Hoewel er veel informatie op de markt is, blijft er behoefte aan betaalbare naslagwerken en handleidingen voor de praktijk. Met deze uitgaven vullen Intersentia en het VSDC deze leemte op.

  Meer info
 78. Fiscale Topics

  Fiscale Topics


  Reeks Fiscale topics: Uw leidraad bij uw fiscale vragen.
  Als u intekent op de reeks, betaalt u permanent 30% minder. U krijgt alle komende edities uit deze reeks automatisch toegestuurd, zodra ze beschikbaar zijn. U mag uw intekening schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee titels uit de reeks.

  Meer info
 79. European Studies in Law and Economics (EDLE)

  European Studies in Law and Economics (EDLE)


  The series European Studies in Law and Economics is devoted to further the understanding of Law and Economics in Europe. The volumes published in this series present an interdisciplinary perspective on the effects of laws on people’s behaviour and on the economic system. The ample topics address a wide audience, including policy makers, legislators, economists, lawyers and judges. The series is peer-reviewed.

  The series is an initiative of the PhD programme ‘European Doctorate in Law and Economics’ (EDLE). The EDLE is the academic response to the increasing importance of the economic analysis of law in Europe. The programme is offered by the Universities of Bologna, Hamburg and Rotterdam in association with the Indira Gandhi Institute of Development Research, Mumbai (India). PhD students receive the unique opportunity to study law and economics in three different countries. The programme prepares economists and lawyers of high promise for an academic career in a research field of growing importance or for responsible positions in government, research organisations and international consulting firms.

  The European Commission sponsors the EDLE as an excellence programme under the prestigious Erasmus Mundus scheme. For further information please visit: www.edle-phd.eu.

  The editorial board of the series consists of Prof. Dr. Michael G. Faure (Erasmus University Rotterdam), Prof. Dr. Luigi A. Franzoni (University of Bologna) and Prof. Dr. Stefan Voigt (University of Hamburg).

  With a subscription to the series you enjoy a 15% discount on each volume!

  Meer info
 80. Publications on Labour Law

  Publications on Labour Law


  The peer-reviewed series Publications on Labour Law, edited by the Research Group Social Competition and Law of Antwerp University, has a threefold objective: to spread high quality legal research; to raise the profile of the Research Group’s work; and to contribute to a consistent labour law.

  By studying the corrective influence of labour law on the labour market, the constitutional emancipatory dimension and the homogenous analysis of legal phenomena, the series contributes to the preservation of a consistent protection based on labour law

  Through information and explanation. the editorial board wishes to infuse the legislative, jurisprudential and doctrinal debate with an academic argument.
  Editorial board: Jan Buelens, Daniël Cuypers, Johan Peeters, Kelly Reyniers, Marc Rigaux, Kim Van den Langenbergh and Anne Van Regenmortel.

  With a subscription to the series you enjoy a 15% discount on each volume!

  Meer info
 81. In hoofdlijnen

  In hoofdlijnen


  De boeken in de reeks In hoofdlijnen geven een zo volledig mogelijk overzicht van uiteenlopende rechtstakken. In de boeken worden de basisbeginselen en – concepten van de behandelde rechtstak grondig geanalyseerd en toegelicht.
  De reeks is zowel bestemd voor praktijkjuristen als studenten. De delen in de reeks vormen een onmisbaar referentiewerk én werkinstrument om de rechtstak te verkennen en te bestuderen.

  Meer info
 82. Discriminatierecht in theorie en praktijk

  Discriminatierecht in theorie en praktijk


  In de tweetalige reeks Discriminatierecht in theorie en praktijk / Discrimination Law in Theory and Practice verschijnen studies die actuele ontwikkelingen in het discriminatierecht identificeren en duiden. De reeks is gericht zowel op academici als beleidsmakers.

  Meer info