Online lesmateriaal

Raadpleeg de pagina van het boek voor het aanbod aan lesmateriaal. Docenten die het boek voorschijven als verplicht lesmateriaal kunnen toegang vragen per mail op hogeronderwijs@intersentia.be.

BORDBOEK: Digitale versie van een handboek. U kan eigen materiaal toevoegen en belangrijke delen markeren.

PRESENTATIES: Pas de PowerPointpresentatie aan om eigen accenten te leggen.

BACK-UPBESTANDEN: .zip, .xml en .bck-bestanden in de reeks Computerboekhouden.

ONLINE OEFENINGEN: Interactieve oefenpakketten. Toegang tot het oefeningenpakket bij uw handboek vraagt u via hogeronderwijs@intersentia.be. Antwoorden op vragen over het oefeningenpakket vindt u hier.

   
    ANDERE DOCUMENTEN: Oplossingen, cases, extra informatie,...


U kunt gratis over dit materiaal beschikken, als uw studenten het boek verplicht aankopen als lesmateriaal (bij een minimum van 10 studenten).


U vindt het beschikbare online lesmateriaal op de pagina van het boek onder 'Actualiseringen en aanvullend lesmateriaal'
Actualiseringen’ zijn tussentijdse updates en vrij beschikbare documenten. Het lesmateriaal’ is beschikbaar voor docenten die het boek als verplicht lesmateriaal voorschrijven. Ze zijn grijs gekleurd en worden rood (beschikbaar) nadat u als docent bent aangemeld.

Gebruikt u een boek als verplicht lesmateriaal en is er bij dat boek online lesmateriaal beschikbaar? Vraag toegang via hogeronderwijs@intersentia.be.

Klik hier voor meer toelichting bij de toegang tot het online lesmateriaal.