Fysiek interpersoonlijk geweld

In dit boek worden de toepassingsvoorwaarden en rechtsgevolgen van alle mogelijke kwalificaties van feiten van fysiek interpersoonlijk geweld grondig geanalyseerd. Daarnaast is er aandacht voor de verschillende instrumenten die in het leven werden geroepen om fysiek interpersoonlijk geweld aan te pakken. Ten slotte gaat het boek ook ruim in op de uitlokking, de wettige verdediging en het burgerarrest.

Auteur(s):
Jeroen De Herdt
boek | verschenen | 1e editie
oktober 2014 | xxii + 922 blz.

Hardback
€ 200,-


ISBN 9789400005556

Inhoud

Tweede laureaat Raymond Derine Prijs 2014

Geweldsmisdrijven maken van oudsher de kern uit van het strafrecht. De laatste jaren worden we geconfronteerd met een toevloed aan wetgeving op dit domein, waardoor de accuraatheid en de coherentie van het systeem vaak verloren zijn gegaan. Door het grote aantal verzwarende omstandigheden en bijzondere strafbaarstellingen is het vandaag dan ook niet altijd evident meer om aan feiten van bv. doodslag, slagen en verwondingen, feitelijkheden en lichte gewelddaden, wederrechtelijke vrijheidsberoving of schuldig verzuim de juiste kwalificatie te geven en er de correcte rechtsgevolgen aan te koppelen.

In dit boek worden de toepassingsvoorwaarden en rechtsgevolgen van alle mogelijke kwalificaties van feiten van fysiek interpersoonlijk geweld grondig geanalyseerd. Daarnaast is er aandacht voor de verschillende instrumenten die in het leven werden geroepen om fysiek interpersoonlijk geweld aan te pakken (zoals bv. het tijdelijk huisverbod, de mogelijkheid voor verenigingen om in rechte op te treden, …). Ten slotte gaat het boek ook uitgebreid in op de uitlokking, de wettige verdediging en het burgerarrest.

Het boek biedt aan advocaten, magistraten en andere medewerkers van Justitie een diepgaande analyse van de wetgeving, rechtspraak en rechtsleer met betrekking tot het fysiek interpersoonlijk geweld. Ook anderen die geconfronteerd worden met deze problematiek, zoals bv. iedereen die werkt met slachtoffers van geweldsdelicten, kunnen er een schat aan informatie in terugvinden. Dankzij de rechtsvergelijking en de talrijke voorstellen de lege ferenda kan het bovendien een interessante inspiratiebron zijn voor beleidsmakers.

Inhoudsopgave

Titel I. Inleiding (p. 1)

Jeroen De Herdt

Titel II. Een principieel verbod op fysiek interpersoonlijk geweld (p. 41)

Jeroen De Herdt

Titel III. De strafrechtelijke basiskwalificaties (p. 91)

Jeroen De Herdt

Titel IV. Bijzonder beschermde situaties (p. 185)

Jeroen De Herdt

Titel V. Fysiek interpersoonlijk geweld als middel tegen fysiek (p. 633)

Jeroen De Herdt

Titel VI. Besluit (p. 831)

Jeroen De Herdt

Bibliografie (p. 847)

Jeroen De Herdt

Lijst van gehanteerde afkortingen (p. 905)

Jeroen De Herdt

Trefwoordenregister (p. 911)

Jeroen De Herdt

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Inhoudstafel (p. 0)
Jeroen De Herdt
Bibliografie (p. 847)
Jeroen De Herdt
Lijst van gehanteerde afkortingen (p. 905)
Jeroen De Herdt
Trefwoordenregister (p. 911)
Jeroen De Herdt

Ook interessant voor u: