Terug

Liber amicorum Hélène Casman

In oktober 2013 wordt professor Hélène Casman na een bijzonder rijk gevulde loopbaan toegelaten tot het emeritaat. Voor haar goede vrienden en collegae proximi een aanleiding tot het publiceren van een Liber Amicorum.


Auteur(s):
Elisabeth Alofs, Koen Byttebier, André Michielsens, Alain Laurent Verbeke
boek | verschenen | 1e editie
april 2013 | ISBN 9789400003545 | xxxiii + 550 blz. | gebonden

€ 150,- (incl. BTW)
Papieren versie

Voor 10u00 besteld, vandaag nog verstuurd.

Inhoud

In oktober 2013 wordt professor Hélène Casman (° Antwerpen 1948) na een bijzonder rijk gevulde loopbaan toegelaten tot het emeritaat. Voor haar goede vrienden en collegae proximi een aanleiding tot het publiceren van een Liber Amicorum.

In het eigenlijke, wetenschappelijke Liber Amicorum hebben de editors zich uitdrukkelijk beperkt tot de disciplines die Hélène Casman zelf onderwezen heeft aan de VUB, de ULB en de UA: huwelijksvermogensrecht en erfrecht, personen- en familierecht, zakenrecht, evenals alle aspecten van het notarieel recht.

We wensen de lezer dan ook niet enkel veel studiegenot, maar ook veel leesgenot en boven alles: veel bewondering en verwondering!

Hélène Casman is een ware academica: een enthousiast professor en erudiet wetenschapper, maar ook sterk maatschappelijk betrokken.Het hier voorgestelde Liber Amicorum wil een afspiegeling zijn van Hélène Casmans grote ideeënrijkdom.

Met bijdragen van E. Alofs, A. Aydogan, J. Bael, R. Barbaix & N. Carette, S. Brouwers, K. Byttebier, P.-J. De Decker, C. Declerck, P. Delnoy, E. Dirix, R. Feltkamp, N. Gallus, N. Geelhand de Merxem, A. Heyvaert, R. Jansen, J.-L. Ledoux, Y.-H. Leleu, A. Michielsens, W. Pintens, M. Puelinckx-Coene, V. Sagaert, P. Senaeve, F. Tainmont, N. Torfs, A. Van Den Bossche, A.-L. Verbeke, G. Verschelden, J. Verstraete en A. Wylleman.

Hoofdstukken

Inhoudstafel (p. 0)

De functie van de uitkering na echtscheiding tussen gewezen echtgenoten vóór en na de wet van 27 april 2007. Van gemengd alimentair-indemnitair naar gemengd alimentair-compensatoir (p. 1)

Het verkoopverbod tussen echtgenoten: méér dan een verkoopverbod tussen echtgenoten (p. 29)

Grenzen aan de familiale vermogensplanning: het principe van de versterkte onherroepelijkheid van de schenking herbekeken (p. 49)

Het gewijzigde artikel 124 WLVO: drie vragen van de notaris (p. 75)

Alimentatieovereenkomsten: op glad ijs? (p. 91)

De nieuwe regels inzake het verdelingsplan van de Wet van 19 maart 2012 tot wijziging van het Wetboek van Vennootschappen wat de vereff eningsprocedure betreft (p. 113)

Subrogatie binnen de rechtsfi guur van het fi deïcommis de residuo: poging tot ‘Casmanalyse’ (p. 135)

In moeders armen. Pleidooi voor een statuut van de thuisblijfmoeder (p. 153)

Nature et régime des droits du cohabitant légal dans la succession de son partenaire (p. 163)

Het algemene rechtsbeginsel: misdaad mag niet lonen (p. 183)

Een kredietinstelling, meerdere vermogens. Vermogensrechtelijke bedenkingen bij de regeling inzake Belgische covered bonds (p. 193)

La place de la convention dans le droit de la fi liation (p. 227)

Een “uitbreng” is geen schenking maar een huwelijksvoordeel. Weer een administratieve beslissing in strijd met de principes van het familiaal vermogensrecht (p. 237)

Wat de beweging in het personen- en familierecht van en na de Franse revolutionaire periode ons leert (p. 247)

Wie is een verkoper in de zin van de wet-Breyne? (p. 295)

Le juriste et le mathématicien (p. 311)

L’amour hors normes dans la Walkyrie (p. 323)

De notariële akte vanuit de verkeerde hoek (p. 341)

Wilsverklaringen en patiëntenrechten (p. 351)

Hoe verouderd is ons erfrecht? (p. 367)

De zakelijke werking van de statuten in appartementsgebouwen (p. 383)

De weerslag van de toekenning tijdens de echtscheidingsprocedure van het uitsluitende genot van de gemeenschappelijke gezinswoning op de vereff ening-verdeling van de postcommunautaire onverdeeldheid (p. 397)

Pour la suppression de la réserve du conjoint survivant (p. 411)

Huwelijksvermogensrecht en vennootschapsrecht: een niet echt verwachte combinatie (p. 433)

Hoe wordt men notaris? Een vereenvoudiging van de weg naar een veeleisend openbaar ambt (p. 449)

A New Deal for Belgian Family Property Law (p. 461)

De nood aan evaluatie van de (poging tot) objectivering van kinderalimentatie (p. 495)

Levende fossielen in ons familiaal vermogensrecht (p. 515)

Het appartementsrecht tussen zakenrecht en verbintenissen recht en op weg naar het rechtspersonenrecht (p. 527)

Over de auteurs

Elisabeth Alofs

Elisabeth Alofs verkreeg een master in de rechten (2002) en een master na master in sociaal recht (2007).Ze was medewerker op het kabinet van de Vlaamse Minister-president (2002-2003); onderzoeker aan de VUB (2002-2013).Momenteel is...

Koen Byttebier

Koen Byttebier studeerde in 1989 af als licentiaat in de rechten aan de Universiteit Gent. In 1992 behaalde hij aan de Universiteit Gent de titel van doctor in de rechten met het proefschrift getiteld "Het vijandige overnamebod. Een vergelijken...

André Michielsens

André Michielsens studeerde rechten en notariaat aan de KU Leuven. Hij is notaris te Wijnegem en tevens professor en directeur van de Opleiding Notariaat van de Vrije Universiteit Brussel. Daarnaast heeft hij ook talrijke leidende functi...

Alain Laurent Verbeke

Alain Laurent Verbeke is gewoon Hoogleraar Privaatrecht & ADR aan de KU Leuven (sinds 1991), Visiting Professor of Law aan de Harvard Law School (sinds 2007), buitengewoon hoogleraar aan de Tilburg Law School (sinds 1999) en aan de UCP Lissabon...

Ook interessant voor u: